iReserv
iReserv
iReserv

Joomla-webbsida

bitWise360 har gjort en företagsprofil och webbsida till iReserv. Företagsprofilen innefattar logo, brevpapper, faktura o.s.v. Webbsidan är byggd i Joomla.  

Klient: iReserv Katerogi: Webbdesign & Företagsprofil Datum: Juli 2014

Fotografering

Vi har fotograferat personalen och tagit lite passande bilder för de olika tjänsterna företaget erbjuder.

Företagsprofilering

Vi har designat logotypen och skapat både brevpapper och faktura till iReserv.

CMS med Podio

Vi har även hjälpt iReserv med att bygga ett CMS i Podio.

Webbsida

Webbsidan har vi till IReserv byggt i Joomla.